Sert bara bağlantısı

  /    /  Sert bara bağlantısı
Amacı
Sert bara bağlantısı 10, 20, 35, 110, 220, 330 kV nominal gerilime sahip ağlarda üç fazlı 50 Hz sanayi frekanslı alternatif akımın açık ve kapalı dağıtım panoların yüksek gerilimli cihazların arasındaki elektrik bağlantısını gerçekleştirmek amacıyle tasarlanmıştır.
Kullanım alanı

Sert bara bağlantısı, elektrik santrallerinde, güç santrallerinde, farklı sanayi ve diğer tesislerde 10, 20, 35, 110, 220, 330 kV gerilime sahip açık ve kapalı dağıtım panoların tamamlanması için kullanılır.

Avantajlar
  • bakım gerektirmez;
  • yapı ve kurulım kolaylığı;
  • dağıtım panosu ve güç santralinin kolay genişletilebilir, yenilenebilir ve sökülebilir olması;
  • dağıtım panosunun kapladığı alanın küçültnesi sayesinde güç santralinin ufak boyurlara sahip olması;
  • blokların kurulumu esnasında meydana gelen uyumsuzlukları ciddi ölçüde telafi etme olanağı;
  • alçak bara yerleşimi;
  • güç santralinin kurulum maliyetinin azaltılması;
  • güç santralinin inşaat süresinin kısaltılması;
  • yüksek depreme karşı dayanıklılığı – MSK ölçeğine göre 9 puana kadar;
  • her türlü taşıma aracı ile nakliye kolaylığı.
Kullanım koşulları

Dış ortamın etkisi konusunda, ОЖ-CuprAl GOST15150-69, GOST 15543.1-89 ve GOST 17412-72, atmosfer tipi II, gereğince УХЛ iklim versiyonu, 1 yerleşim kategorisi koşullarına uygın olup, deniz seviyesine göre 1000 metre yüksekliğe kadar çalıştırılabilir.

Aşınmayı hızlandıran maddelerin havadaki oran değeri GOST15150-69 gereğince II tip atmosfer için belirlenen değerleri geçmemelidir.

ОЖ-CuprAl, MSK-64 ölçeğine göre 25 metreye kadar olan yüksekliklerde 9 puana kadar yoğunluğa sahip, 10 metreye kadar olan yüksekliklerde 9 puanlık yoğunluğa sahip deprem şiddeti için tasarlanmıştır.

ОЖ-CuprAl, GOST 15150-69 standardına uyulması durumunda, deniz seviyesine 1000 metreyi aşan yüksekliklerdeki tesislerde kullanılabilir.

ОЖ-CuprAl kabul edilen kodlama şekli
ОЖ-CuprAl – ХХХ – ХХX /ХХXX -ХXХХ
123456

1 – «CuprAl Bridge» Ltd.Şti.imalatı olan sert bara bağlantısı

2 – gerilim sınıfı, kV;

3 – 3s boyunca baranın termik dayanıklılık akımı, kA;

4 – bara bağlantısının nominal akımı, A

5 – ana zincirlerin şema numarası;

6 – GOST 15150 ve GOST 15543.1 gereğince iklim versiyonu ve yerleşim kategorisi.

110 kV gerilimi, 40 kA termik dayanıklılık akımı, 2000 A nominal akım, şema No 4H, УХЛ1 iklim ve yerleşim versiyonu için ОЖ-CuprAl bara bağlantısı kabul edilen kodlama kayıt örneği:

ОЖ-CuprAl-110-40/2000-4Н УХЛ1

 

Teknik parametreler ve özellikler
Not. Nominal akım, kısa devre akımları, aralık mesafesi, bara yapıların değerlerine ve iklim koşullarına bağlı olarak imalatçı-firma ile görüşülerek uzunluk değişebilir.
Yapının içeriği ve tarifi

ОЖ-CuprAl Sert bara bağlantısı, GOST 18482-79 gereğince elektroteknik amaçlı alüminyum alaşımlarından üretilen preslenmiş yuvarlak borulardan yapılan akım taşıyan kısımların (baralar) sistemini ifade eder.

Toplu baraların her ayrı fazı, uçları ile mesnet izolatörlerinde sabitlenmiş olan tek aralıklı baradan toplanmış bara yapısını oluşturur.

Mesnet izolasyon olarak porselen veya polimer izolatörler kullanılır.

Toplu baraların yatay ya da dikey yüseylerde izolatörlere sabitlenmesi alüminyum alaşımından yapılmış olan bara tutucuları sayesinde gerçekleştirilir.

Mesnet izolatörleri demir-çelik konstrüksiyona sabitlenir ve onlarla birlikte değişik yükekliğe ve faz arası mesafeye sahip mesnet izolatör bloklarını oluşturur.

Mesnet baraların her ayrı fazın yan aralıkların birbiri ile olan elektrik bağlantısı akım denkleyicileri sayesinde gerçekleştirilir.

Bara bağlantı yapısında esnek bağlantılı bara uzunluğunun sıcaklık değişim denkleyicileri öngörülmüştür.

Baralar ve onların mesnet konstrüksiyonları üzerindeki rüzgar etkisini azaltmak amacıyle, sert bara bağlantısında tamponlayıcı cihazın yerleştirilmesi öngörülmüştür. Bara aralıklarındaki buğulaşma drenaj deliklerinden dışarı atılır.

Boruların uç kısımları sabitleyici vidalı özel kapaklarla kapatılmıştır.

ОЖ-CuprAl çoklu montaj demontaj işlemlerine elverişli sökülebilir yapıya sahiptir.

ОЖ-CuprAl, standart ve standart olmayan kapalı ve açık dağıtım cihazları ve trafo santrallerinin projelenmesi için geniş imkanlar sağlıyor.

 

Not. ОЖ-CuprAl ana zincirlerin elektrik bağlantı şemaları CTO 56947007-29.240.30.010-2008 "35…750 kV trafo santrallerinin elektrik dağıtım cihazlarının prensip şemaları" standardı gereğince kabul edilmiştir.

Mesnet izolatörlerinin taraflı, kurulum ve bağlantı boyutlarının ilave istek üzerinde ibraz edilir.

ОЖ-CuprAl’ın, CTO 56947007-29.240.30.010-2008 "35…750 kV trafo santrallerinin elektrik dağıtım cihazlarının prensip şemaları" standardı gereğince dağıtım cihazları ana zincirlerinın elektrik bağlantı şemaları için toplanma seçenekleri ekstra bir talep üzerinde ibraz edilir

Teslimat içeriği

Teslimat takımı içerisine borusal baralar, mesnet izolatörleri, akım dekleyicileri, bara tutucuları, esnek inişlerin bağlanması için sabitleyici elemanlar girer. Ek olarak sipariş üzerine mesnet izolasyon için çelik konstrüksiyonlar da teslim edilebilir.