6 ve 10 kV ShZP busbar sistemleri

  /    /  6 ve 10 kV ShZP busbar sistemleri
Amacı ve kullanım alanı
Dikdörtgen şeklindeki tüm fazlar için ortak metal оболочкой sahip olan ShZP-6 ve ShZP-10 kapalı busbar sistemleri aşağıdaki elektrik bağlantılarının gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır:
 • Kendi ihtiyaç panolu veya КТПСН dolaplı kendi ihtiyaç trafoları;
 • Toplu dağıtım cihaz panolu trafolar, ve dağıtım cihazlarının ayrı üniteleri;
 • yükseltici trafolu, kendi ihtiyaç trafolu, dönüştürme trafolu ve jeneratörün tristör tetikleme trafoları;
 • jeneratörlerin ana ve yedek panolu tetikleme şalterli;
 • değişik amaçlı üretim mekanlarında yüksek kapasiteli elektrik alıcıları;
 • kurumsal ve umumi binalarda elektrik enerjisinin kat kat dağıtımı için.
 • diğer kategori elektrik tüketicileri arasında.
Kullanım alanı – elektrik santrallerinde, enerji, sanayi, ulaşım, tarım ve diğer sektörlerdeki güç santrallerindeki, 6 ve 10 kV gerilime ve 50 Hz ve 60 Hz frekansa sahip üç fazlı akımlı elektrik ağları.     ShZP busbar sistemleri TU 3414-001-90066304-2012 şartnamesi kapsamında üretilir.
Avantajlar
 • bakım kolaylığı, ve kullanım ve onarım esnasında düşük masraf seviyesi;
 • montaj kolaylığı (sabitleme işlemi vidalı bağlantı sayesinde gerçekleştirilir) ve «yerine göre» tesiste montaj süresi esnasında ayarlama imkanı;
 • kompakt olması — hava soğutmalı yuvarlak busbar sistemi ile kıyas edildiğinde kurulumu daha az boş alan gerektirir;
 • yüksek elektrodinamik dayanıklılık;
 • yüksek bakım-onarım kolaylığı, hasar gören kısmının kendi imkanlarıyla (üretici fabrikanın uzmanlarını çağırmadan) kısa zamanda tamir edilme imkanı;
 • ekipmanın kullanım kurallarına uyulması durumunda yüksek dayanım gücüne sahip olması;
 • hava konveksiyonu sayesinde daha efektif ısı transferi neticesinde (yüksek termik dayanım gücü)
 • yüksek yük alma kapasitesi;
 • daha düşük ağırlık ve fiyata sahip;
 • busbar sistemi güzergahının (üniteler, köşe unsurları ve dönme köşesi) farklı konfigürasyon ve uzunlukta tasarım imkanı;
 • busbar sistemi için mesnet yapısının kurulumuna ilişkin düşük işçilik masrafları;
 • kılıfın yapısı busbar sistemi içerisindeki iletkenlerin daha iyi soğutma koşulları için daha elverişlidir;
 • doğrusal genleşmelerin toleranslarını sağlar;
 • düşük kapasite kayıpları;
 • 4 metreye kadar kendini taşıma özelliği, basit mesnet yapılarının kullanımı;
 • Müşterinin isteği üzerine ilave ekipmanların eklenerek kurulum imkanı, örneğin ark koruma cihazının eklenmesi;
 • yangın güvenliği;
 • uzun vadeli çalışma süresi — 40 yıl;
 • korozyon dayanıklılığı;
 • GOST (MEK) standatlarına tam uyumlu olması.
Nominal parametreler
SHZP «PYSHMA» tipi busbar sistemi Nominal gerilim, kV Üst çalışma gerilimi, kV Nominal akım, A Elektrodinamik dayanıklılık akımı, kA Termik dayanıklılık akımı, kA 1 metre ağırlığı (3 faz için), kg/metre
SHZP-6-2500-81 У3 6 7,2 2500 81 31,5 25
SHZP-10-1600-81 У3 10 12 1600 81 31,5 40
SHZP-10-2500-81-У3 10 12 2500 81 31,5 60
SHZP-10-3150-81 У3 10 12 3150 81 31,5 65/98  (Al/Cu)
SHZP-10-4000-128 У3 10 12 4000 128 50 76/112 (Al/Cu)
SHZP-10-4500-128 У3 10 12 4500 128 50 82/126 (Al/Cu)
SHZP-10-5000-128 У3 10 12 5000 128 50 96/142 (Al/Cu)
SHZP-10-6000-128 У3 10 12 6000 128 50 101/156 (Al/Cu)
NotMüşterinin teknik taleplerine bağlı olarak farklı nominal özelliklere sahip busbar sistemleri imal edilebilir.
Yapısı
Busbar sistemlerinin ünitesi dikdörtgen şeklindeki ortak kaplamadan oluşur, içerisinde gerekli izolasyonun sağlanması amacıyla eşit aralıkla sökülebilir mesnet izolatörler sayesinde akım taşıyan baralar yerleştirilir. Busbar sisteminin kaplaması alüminyumdan imal edilir. Akım taşıyan baralar alüminyum ya da bakırdan üretilir. Yapının sertlik kazanması için mesnet izolatör köşebentler sayesinde gövde kenarlarına vidalarla sabitlenir. İzolatörlerin yerleştirilmesi ve sökülmesi işlemi gövde sökülmeden gerçekleştirilir. Standart olarak busbar sistemi 3P (3 faz), 3P+N (3 faz, nötr) 3P+N+PE (3 faz, nötr, iç topraklama barası) ilgili kesit yapısına sahiptir. Busbar sisteminin topraklanması standartlara göre gerçekleştirilir. Busbar sisteminin bir faz içerisindeki paralel bara sayısı teknik şartname tarafından belirlenir. 6 ve 10 kV SHZP busbar sistemleri yapısal olarak dikdörtgen kesitine sahip aralarından vida yöntemi ile birleştirilmiş olan yatay yerleşimli baralar sisteminden oluşur.
Busbar sisteminin tipi SHZP « PYSHMA» Akım taşıyan baranın boyutu, mm Akım taşıyan baranın 1 faz için kesiti, mm2 Bir faz için paralel bara sayısı, adet* Busbar sistemi kaplamasının etraf boyutları, LхВ, mm** Akım taşıyan kısmından yapının topraklanmasına kadar asgari mesafe, mm <strongFarklı faz arasındaki asgari mesafe, mm Busbar sisteminin aktif faz direnci, mkOhm/m 3 fazın nominal akımı durumunda kayıp değeri, W/metre***
Alüminyum iletkenler
SHZP-6-2500-81 У3

120х8

1920

2

420х800

90

100 14.5 271.9
SHZP-10-1600-81 У3

100х8

600

1

420х800

120 130 6.8 267.3
SHZP-10-2500-81-У3

120х8

1920

2

420х800

6.8 271.9
SHZP-10-3150-81 У3

150х65х15 kanal

2000

1

1000x400

130

7.8 77
SHZP-10-4000-128 У3

150х80х15 kanal

2400

1

1000x450

6.9 110
SHZP-10-4500-128 У3

140х12,5 boru

3000

1

5.4 110
SHZP-10-5000-128 У3

140х15 boru

3600

1

4.6 109
SHZP-10-6000-128 У3

180х12,5 boru

5100

1

1100х500

1.1 147
Bakır iletkenler
SHZP-6-2500-81 У3

120х10

1200

1

420х800

90

100 14.7 275.6
SHZP-10-1600-81 У3

80х6

480

1

420х800

120 130 36.7 281.9
SHZP-10-2500-81-У3

120х10

1200

1

420х800

14.7 275.6
SHZP-10-3150-81 У3

100х10

2000 2 820х330 130 8.4 83
SHZP-10-4000-128 У3

120х10

2400 2 900х330 7 112
SHZP-10-4500-128 У3

100х10

3000 3 820х360 5.6 114
SHZP-10-5000-128 У3

120х10

3600 3 900х360 4.6 117
SHZP-10-6000-128 У3

120х10

120х12,5

5100 3 1 900х400 113.3 119
* müşterinin teknik taleplerine bağlı olarak farklı nominal özelliklere sahip busbar sistemi imal edilebilir. ** üç fazlı versiyonunda asgari makul etraf boyutları. ***parametreler busbar sisteminin yapısı özelliğinden kaynaklanabilecek kayıpları, yüzeysel etkiyi ve ortamın normal sıcaklığı altında yakınlık etkisini dikkate almadan verilmiş olup busbar sisteminin 1 metresi için hesaplanmıştır. NotBusbar sisteminin konfigürasyonu ve müşterinin teknik taleplerine bağlı olarak busbar sisteminin etraf boyutları değişiklik gösterebilir.
Busbar sisteminin içeriği ve yapısı

Busbar sisteminin üniteler, ünitelerin bağlantı modülleri ve proje yapan kurumun teknik şartnamesi gereğince tedarik edilen yardımcı modüllerden oluşur.

Busbar sistemi güzergahının her türlü yerleşimini oluşturmaya veya değiştirmeye elverişlidir.

Baralar konfigürasyonu ve onların birleşme yerleri teknik şartnameye göre belirlenir, bununla birlikte minımum birleşme sayısı ve onların en uygun yerleşimi temin edilir.

Konfigürasyon ve amacına bağlı olarak busbar sisteminin bölmeleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 • doğrusal;
 • köşesel;
 • eklentili (Т-şeklinde);
 • z-şeklinde;
 • trafoya, cıhazlara bağlantı üniteleri, faz değişimli ve diğer
 • ünitelerin bara, denkleştirici ve diğer cihazlarla yan yana bağlantı modülleri.

Busbar sistemi montaj yerine maksimum fabrika hazırlık seviyesine sahip degişik konfigürasyonlu ayrı üniteler halinde teslim edilir.

Busbar sisteminin sabitlenmesi

Busbar sisteminin inşaat yapılarına (sütunlara, tabana, duvarlara, tavana) olan sabitlenmesi müşterinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Busbar sisteminin kendisi — sert kendisini taşıyan bir yapıya sahip olup, cıvata ve C-şekli profiller sayesinde mekanın tavanına, ya da tutucu sayesinde duvara veya sütunlara da sabitlenebilir. Duvara olan sabitlenmesi busbar sisteminin hem yatay hem dikey yerleşimine imkan veriyor. Asılı duran yapının sabitleme noktaları arasındaki maksimum mesafe değeri 3 metre olup, direk yapısı için ise bu değer 6 metredir. İnşaat yapısı ile busbar sistemi arasındaki minimum mesafe 200 mm, ancak basınç boşaltma valfının mevcut olması halinde minimum mesafe 500 mm’dir.

SHZP busbar sistemlerinde kullanılan elektrik ekipmanları

Busbar sistemi, icabında, ilaveten istenilen elektrikli cihaz ve ekipmanla donatılabilir, bunlar: akım trafoları, gerilim trafoları, aşırı gerilim sınırlayıcısı, topraklama anahtarları, ayırıcılar, geçiş izolatörleri, anahtarlar, ark koruma cihazları. Sipariş için ekipman ihtiyacı ve onun miktarı teknik şartname tarafından belirlenir.

Yapının kuvvetlendirilmesi için fabrika ile ön anlaşma kapsamında, busbar sistemi santralin bilgi yönetim sistemine verilerin gönderme imkanına sahip mesnet izolatörlerinin elektriksel dayanıklılık bireysel uzaktan kontrol sistemi (УКОИ) ile donatılabilir.