MidCura 6, 10 ve 15 kV

  /    /  MidCura 6, 10 ve 15 kV
Amacı ve kullanım alanı

MidCura serisi yuvarlak şeklindeki kapalı busbar sistemleri (bundan böyle busbar sistemleri olarak anılacak) 5000 А nominal akım kademeleri için olup, elektrik santrallerinde ve trafo santrallerinde elektriksel bağlantılarını sağlamak ve 50 ve 60 Hz ve gerilimi 15 kV kadar olan alternatif akım ağlarında kurulmak için tasarlanmıştır.

Busbar sistemleri GOST 15150,  GOST 15543.1 gereğince iklim versiyonlarır УХЛ, Т yerleşim kategorisi 1 olup açık havada kullanılmak üzere üretilir.

 • azami kurulum yüksekliği deniz seviyesine göre - 1000 metreye kadar;
 • çalışılabilir ortamın üst sıcaklık seviyesi УХЛ iklim versiyonu  ve 1 yerleşim kategorisi için artı 45°C (sınır seviyesi - artı 50°C); 
 • çalışılabilir ortamın alt sıcaklık seviyesi УХЛ iklim versiyonu  ve 1 yerleşim kategorisi için eksi 60°C (sınır seviyesi – eksi 70°C); 
 • çalışılabilir ortamın üst sıcaklık seviyesi T iklim versiyonu  ve 1 yerleşim kategorisi için artı 55°C (sınır seviyesi - artı 65°C); 
 • çalışılabilir ortamın alt sıcaklık seviyesi T iklim versiyonu  ve 1 yerleşim kategorisi için eksi 10°C (sınır seviyesi – eksi 10°C); 
 • 20°С için havanın nispi nem oranı 60%; havanın çalışılabilir nispi nem oranının üst seviyesi УХЛ iklim versiyonu ve 1 yerleşim kategorisi için 25°С için 80%;
 • 27°С için havanın nispi nem oranı 80% (yıllık ortalama değeri); havanın çalışılabilir nispi nem oranının üst seviyesi T iklim versiyonu ve 1 yerleşim kategorisi için 35°С için 100%.

УХЛ iklim versiyonu busbar sistemleri, yerleşim kategorisi 1 olanlar, buzlanma koşullarında 20 mm kadar buz kalınlığı ve 15 m/s kadar rüzgarın hızı seviyelerinde çalışır vaziyette olmalı, buzlanma olmadığında 40 m/s kadar rüzgar hızı seviyelerinde çalışmalıdır.

Kullanım koşullarında busbar sistemlerinin nominal çalışma rejimi GOST 15150 gereğince II, III, IV tipi atmosfer için temin edilmeli. Ortam su buharını içermemeli, busbar sistemlerinin çalışmasını bozabilecek akım iletebilir toz konsantrasyonu bulundurmamalı, ve patlayıcı özelliği olmamalıdır.

Mekanik dış etkenlerin nominal çalışma değerleri – M5 mekanik versiyon grubu için, GOST 17516.1 gereğince. Deprem dayanıklılığı – MSK ölçeğine göre 25 m yüksekliğinde 8 puan, 10 m yüksekliğinde ise 9 puandır.

Busbar sistemlerinin koruma sınıfı - IP67, GOST 14254 gereğince.

Nominal parametreler

Busbar sisteminin tipi

Nominal gerilim, kV
кВ

Nominal akım, A

Dinamik dayanıklılık akımı, kA

Termik dayanıklılık akımı, kA

İzolatör adımları mm, en fazla

1 metre busbar sistemi başına kapasite kaybı,kV/m, en fazla

1 metre busbar sisteminin ağırlığı, kg, en fazla

МidCura -CS-6-1600-81 Т1, У3, УХЛ1 (gövdesi çelik) 6 1600 81 31,5 1500 0,4 60
МidCura -CS-6-2000-81 Т1, У3, УХЛ1 (gövdesi çelik veya Al) 6 2000 81 31,5 1500 0,43 60
МidCura -CS-10-1600-81 Т1, У3, УХЛ1 10 1600 81 31,5 1500 0,29 70
МidCura -CS-10-2000-81 Т1, У3, УХЛ1 10 2000 81 31,5 1500 0,26 70
МidCura -CS-10-3150-128 Т1, У3, УХЛ1 10 3150 128 50 1500 0,43 90
МidCura -CS-10-4000-170 Т1, У3, УХЛ1 10 4000 170 67 1500 0,68 90
МidCura -CS-10-5000-170 Т1, У3, УХЛ1 10 5000 170 67 1500 0,7 95
МidCura -С-6-1600-81 Т1, У3, УХЛ1 (gövdesi çelik) 6 1600 81 31,5 1500 0,39 50
МidCura -С-6-2000-81 Т1, У3, УХЛ1 (gövdesi çelik veya Al) 6 2000 81 31,5 1500 0,43 50
МidCura -С-10-1600-81 Т1, У3, УХЛ1 10 1600 81 31,5 1500 0,4 50
МidCura -С-10-2000-128 Т1, У3, УХЛ1 10 2000 128 50 1500 0,26 50
МidCura -С-10-3150-128 Т1, У3, УХЛ1 10 3150 128 50 1500 0,43

429

67
МidCura -С-10-4000-170 Т1, У3, УХЛ1 10 4000 170 67 1500 0,68 70
МidCura -С-10-5000-170 Т1, У3, УХЛ1 10 5000 170 67 1500 0,7 80
Not. Müşterinin teknik taleplerine bağlı olarak farklı nominal özelliklere sahip busbar sistemi imal edilebilir.
Yapısı
MidCura busbar sistemleri üç faz için ortak gövdeden (1) ve uygun profil ve kesite sahip akım iletici baralardan (2) oluşur. Baralar izolatörlere (3) gövde içerisinde eşkenar üçgenin tepelerinden özel bara tutucuları sayesinde sabitlenir. MidCura CS busbar sistemleri fazarası ayırıcı metal duvarlarla (4) üretilir. Duvarlar tek fazlı kısa devrenin gövdeye geçerek faz arası kısa devreye yol açmaması için tasarlanmıştır.    

Busbar sistemleri montaj yerine uzunluğu 5 m geçmeyen, maksimum fabrika hazırlık seviyesine sahip ayrı bloklar veya üniteler halinde teslim edilir.

Tüm üniteler montaj yerinde birleştirilip birbiri ile güvenli gaz ortamında elektrikli kaynakla kaynak edilir.

Güzergahın konfigürasyonuna ve amacına bağlı olarak busbar sistemlerinin unsurları ünite ve bağlantı modülleri olarak sınıflandırılır:

 • doğrusal;
 • köşesel;
 • z-şeklinde;
 • üçlü;
 • faz değişimli;
 • faz dönüşümmlü;
 • dahili ekipmanla (akım trafolu, boşaltmalı, geçişli izolatörlü, gerilim aşımı sınırlayıcılı ve saire);
 • takım dağıtım cihazı panolarına bağlantı bloku;
 • trafoya bağlantı bloku;
 • ünitelerin baralarla ve denkleştirici ve diğer cihazlarla yan yana bağlantı modülleri.
  Etraf, montaj ve bağlantı boyutlarını içeren busbar sistemlerinin genel tipleri

Busbar sistemlerinin tipi

Res.

Ekranın dış çapı, D, mm

Eksenden kiriş altına kadar mesafe, Н, mm

MIDCURA-C-6-1600-81 Т1, У3, УХЛ1 (çelik gövde) 500 320
MIDCURA-C-6-2000-81 Т1, У3, УХЛ1 (çelik veya Al gövde)
MIDCURA-CS-6-1600-81 Т1, У3, УХЛ1 (çelik gövde) 600 370
MIDCURA-CS-6-2000-81 Т1, У3, УХЛ1 (çelik veya Al gövde)
MIDCURA-C-10-1600-81 Т1, У3, УХЛ1
MIDCURA-C-10-2000-128 Т1, У3, УХЛ1
MIDCURA-C-10-3150-128 Т1, У3, УХЛ1
MIDCURA-C-10-4000-170 Т1, У3, УХЛ1
MIDCURA-CS-10-1600-81 Т1,У3, УХЛ1 706 400
MIDCURA-CS-10-2000-81 Т1, У3, УХЛ1
MIDCURA-CS-10-3150-128 Т1, У3, УХЛ1
MIDCURA-CS-10-4000-170 Т1, У3, УХЛ1
MIDCURA-C-10-5000-170 Т1, У3, УХЛ1
MIDCURA-CS-10-5000-170 Т1, У3, УХЛ1 750 420
Resim 1B – Yuvarlak gövdeli kapalı busbar sistemi, MIDCURA-С serisi ayırıcı separatörsüz, nominal gerilim 6 kV ve nominal akım 1600, 2000 A seviyesine kadar uygun
 
Resim 2B - Yuvarlak gövdeli kapalı busbar sistemi, MIDCURA-С serisi ayırıcı separatörsüz, nominal gerilim 10 kV ve nominal akım 4000 A kadar akım kademeleri için, ve yuvarlak gövdeli kapalı busbar sistemi, MIDCURA-СS serisi ayırıcı separatörlü, nominal gerilim 6 kV ve nominal akım 1600, 2000 A kadar akım kademeleri için
 
Resim 3B – Yuvarlak gövdeli kapalı busbar sistemi, MIDCURA-С serisi ayırıcı separatörsüz, nominal gerilim 10 kV ve nominal akım 5000 A kadar akım kademeleri için, ve yuvarlak gövdeli kapalı busbar sistemi, MIDCURA-СS serisi ayırıcı separatörlü, nominal gerilim 10 kV ve nominal akım 4000 A kadar akım kademeleri için
 
Resim 4B - Yuvarlak gövdeli kapalı busbar sistemi, MIDCURA-СS serisi ayırıcı separatörlü, nominal gerilim 10 kV ve nominal akım 5000 A akım kademeleri için
Dahili cihazlar

Elektrik şemasi gereğince busbar sistemleri ile birlikte aşağıdaki ekipmanlar kurulur:

1. Farklı tip jeneratör şalterleri:

 • 3AH37 vakum anahtarları, 6 300 A nominal akım ve 10,5 kV gerilime kadar.

2. Farklı tip akım trafoları, ТВ-ЭК, ТШЛ ve AOС dahildir. Işbu trafolar: 5 ile 100 arası koruma için ikincil sargıların nominal sınırlayıcı çarpanla ve FS50 ile FS2 arası ölçümler için ikincil sargılar cıhazlarının güvenlik katsayısı ile, 10P ile 0,2S arası kesinlik sınıflarında üretilir. İkincil sargıların cos φ=0,8 değerindeki nominal yükü 2,5VA ile 60 VA arasıdır.

3. 100:3V ile 110V’a kadar gerilime sahip ikincil sargıların üretilmesi imkanı ile CTY tipi gerilim trafoları, ve Rusya müşterisinin alışık olduğu ЗНОЛП.

4. Ufak boyutlu ayırıcılar ve topraklama anahtarları 10 kV 5 000 A kadar nominal akımlar için, manuel ve motorlu olanlar.

5. 5 000 A kadar porselen izolasyonlu ya da polimer malzeme içeren izolasyon kullanımlı değişik tip geçiş izolatörleri.

6. Kontak bağlantılarının sıcaklık kontrol sistemi.

7. Aşırı ısınma göstergeleri ve ikaz ışıkları.

8. Hava kurutma sistemi.

9. Nakliye esnasında darbe sensörleri.