SHZP 0,4 и 1,2 kV busbar sistemleri

  /    /  SHZP 0,4 и 1,2 kV busbar sistemleri
Amacı ve kullanım alanı

Dikdörtgen şeklindeki tüm fazlar için ortak metal gövdeye sahip olan SHZP-0,4 ve SHZP-1,2 kapalı busbar sistemleri aşağıdaki elektrik bağlantılarının gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır:

 • kendi ihtiyaç panolu veya КТПСН dolaplı kendi ihtiyaç trafoları;
 • hazır dağıtım cihaz panolu trafolar, ve dağıtım cihazlarının ayrı üniteleri;
 • yükseltici trafolu, kendi ihtiyaç trafolu, dönüştürme trafolu ve jeneratörün tristör tetikleme trafoları;
 • jeneratörlerin ana ve yedek panolu tetikleme şalterli;
 • değişik amaçlı üretim mekanlarında yüksek kapasiteli elektrik alıcıları;
 • kurumsal ve umumi binalarda elektrik enerjisinin kat kat dağıtımı için.
 • diğer kategori elektrik tüketicileri arasında.

Kullanım alanı – elektrik santrallerinde, enerji, sanayi, ulaşım, tarım ve diğer sektörlerdeki güç santrallerindeki, 0,4 ve 1,2 kV gerilime ve 50 Hz ve 60 Hz frekansa sahip üç fazlı akımlı elektrik ağları.

SHZP busbar sistemleri TU 3414-001-90066304-2012 şartnamesi gereğince üretilir.

Avantajları
 • bakım kolaylığı, ve kullanım ve onarım esnasında düşük masraf seviyesi;
 • montaj kolaylığı (sabitleme işlemi vidalı bağlantı sayesinde gerçekleştirilir) ve «yerine göre» tesiste montaj süresi esnasında ayarlama imkanı;
 • kompakt olması — hava soğutmalı yuvarlak busbar sistemi ile kıyas edildiğinde kurulumu daha az boş alan gerektirir;
 • yüksek elektrodinamik dayanıklılık;
 • yüksek bakım-onarım kolaylığı, hasar gören kısmının kendi imkanlarıyla (üretici fabrikanın uzmanlarını çağırmadan) kısa zamanda tamir edilme imkanı;
 • ekipmanın kullanım kurallarına uyulması durumunda yüksek dayanım gücüne sahip olması;
 • hava konveksiyonu sayesinde daha efektif ısı transferi neticesinde (yüksek termik dayanım gücü) yüksek yük alma kapasitesi;
 • daha düşük ağırlık ve fiyata sahip;
 • busbar sistemi güzergahının (üniteler, köşe unsurları ve dönme köşesi) farklı konfigürasyon ve uzunlukta tasarım imkanı;
 • busbar sistemi için mesnet yapısının kurulumuna ilişkin düşük işçilik masrafları;
 • kılıfın yapısı busbar sistemi içerisindeki iletkenlerin daha iyi soğutma koşulları için daha elverişlidir;
 • doğrusal genleşmelerin toleranslarını temin eder/sağlar;
 • düşük kapasite kayıpları;
 • 4 metreye kadar kendini taşıma özelliği, basit mesnet yapılarının kullanımı;
 • Müşterinin isteği üzerine ilave ekipmanların eklenerek kurulum imkanı, örneğin ark koruma cihazının eklenmesi;
 • yangın güvenliği;
 • uzun vadeli çalışma süresi — 40 yıl;
 • korozyon dayanıklılığı;
 • GOST (MEK) standatlarına tam uyumlu olması.
Nominal parametreler

ŞZP «PIŞMA» busbar sisteminin tipi

Nominal gerilim, kV

Azami çalışma gerilimi, kV

Nominal akım, A

Elektrodinamik dayanıklılık akımı, kA

Isıl/termik dayanıklılık akımı, kA

1 metre ağırlığı (3 faz), kg/m пог. м (3-х фаз), кг/пог.м 

ŞZP-0,4-800-51 У3 0,4 0,41 800 51 20 15
ŞZP-0,4-1600-51 У3 0,4 0,41 1600 51 20 50
ŞZP-0,4-2500-100 У1 0,4 0,41 2500 100 40 70
ŞZP-0,4-3150-81 У3 0,4 0,41 3150 81 31,5 70
ŞZP-0,4-4000-81 У3 0,4 0,41 4000 81 31,5 85
ŞZP-0,4-5000-128 У3 0,4 0,41 5000 128 50 90
ŞZP-0,4-6300-128 У3 0,4 0,41 6300 128 50 90
ŞZP-1,2-800-51 У3 1,2 1,3 800 51 20 17
ŞZP-1,2-1600-51 У3 1,2 1,3 1600 51 20 53
ŞZP-1,2-2500-100 У1 1,2 1,3 2500 100 40 73
ŞZP-1,2-3150-81 У3 1,2 1,3 3150 81 31,5 73
ŞZP-1,2-4000-81 У3 1,2 1,3 4000 81 31,5 85
ŞZP-1,2-5000-128 У3 1,2 1,3 5000 128 50 92
ŞZP-1,2-6300-128 У3 1,2 1,3 6300 128 50 92
Not.Müşterinin teknik taleplerine bağlı olarak farklı nominal özelliklere sahip busbar sistemi imal edilebilir.
Yapısı
Busbar sisteminin ünitesi dikdörtgen şeklindeki ortak gövdeden oluşur, içerisinde gerekli izolasyonun sağlanması amacıyla eşit aralıkla sökülebilir mesnet izolatörler sayesinde akım taşıyan baralar yerleştirilir. Busbar sisteminin gövdesi alüminyumdan imal edilir. Akım taşıyan baralar alüminyum ya da bakırdan üretilir. Yapının sertlik kazanması için mesnet izolatör köşebentler sayesinde gövde kenarlarına vidalarla sabitlenir. İzolatörlerin yerleştirilmesi ve sökülmesi gövde sökülmeden gerçekleştirilir. Standart olarak busbar uygun kesimli 3P (3 faz), 3P+N (3 faz, nötr) и 3P+N+PE (3 faz, nötr, dahili topraklama barı) yapısına sahiptir. Busbarın topraklanma işlemi standartlara göre gerçekleştirilir. Bir faz kapsamında paralel busbar sayısı teknik çizim tarafından belirlenir.
ŞZP-0,4 ŞZP-1,2
  ŞZP-0,4 ve ŞZP-1,2 busbar sistemleri yapısal olarak aralarında dörtgen kesite sahip vida ile birleştirilmiş olan dikey yerleştirilen baralar sistemi şeklinde üretilir.

ŞZP «PIŞMA» busbar sisteminin tipi

Akım taşıyan baranın boyutları, mm Bir faz için akım taşıyan baranın için kesit, mm2 Faz başına paralel baralar sayısı, adet* Busbar sistemi kılıfının taraf boyutları, LхВ, mm** Akım taşıyan kısmından topraklamalı yapıya asgari mesafe, mm Farklı faz iletkenleri arasında asgari mesafe, mm Busbar sistemi fazının aktif direnci, mkOhm/m   3 fazın nominal akımları esnasında spesifik kayıplar, W/metre***
Alüminyum iletkenler
ŞZP-0,4-800-51 У3 60х6 360 1 196х282 12,5 15 77,2 148,2
ŞZP-0,4-1600-51 У3 100х6 600 1 236х282 46,3 355,6
ŞZP-0,4-2500-100 У1 120х8 1920 2 256х407 14,5 271,9
ŞZP-0,4-3150-81 У3 120х10 2400 2 256х420 11,6 345,3
ŞZP-0,4-4000-81 У3 120х12 4320 3 256х470 6,4 307,3
ŞZP-0,4-5000-128 У3 120х10 4800 4 256х595 5,8 435
ŞZP-0,4-6300-128 У3 120х10 4800 4 256х595 5,8 690,6
ŞZP-1,2-800-51 У3 60х6 360 1 256х520 30 40 77,2 148,2
ŞZP-1,2-1600-51 У3 100х6 600 1 284х580 46,3 355,6
ŞZP-1,2-2500-100 У1 120х8 1920 2 316х607 14,5 271,9
ŞZP-1,2-3150-81 У3 120х10 2400 2 316х620 11,6 345,3
ŞZP-1,2-4000-81 У3 120х12 4320 3 316х708 6,4 307,3
ŞZP-1,2-5000-128 У3 120х10 4800 4 316х832 5,8 435
ŞZP-1,2-6300-128 У3 120х12 4800 4 316х832 5,8 690,6
Bakır iletkenler
ŞZP-0,4-800-51 У3 50х5 250 1 196х282 12,5 15  70,4 135,2
ŞZP-0,4-1600-51 У3 80х6 480 1 216х282  36,7 281,9
ŞZP-0,4-2500-100 У1 120х10 1200 1 256х407 14,7 275,6
ŞZP-0,4-3150-81 У3 120х8 1920 2 256х420  9,2 273,9
ŞZP-0,4-4000-81 У3 120х12 2880 2 256х470 6,1 292,8
ŞZP-0,4-5000-128 У3 120х12 4320 3 256х595 4,1 307,5
ŞZP-0,4-6300-128 У3 120х12 4320 3 256х595 4,1 488,2
ŞZP-1,2-800-51 У3 50х5 250 1 256х520 30 40 70,4 135,2
ŞZP-1,2-1600-51 У3 80х6 480 1 284х580 36,7 281,9
ŞZP-1,2-2500-100 У1 120х10 1200 1 316х607 14,7 275,6
ŞZP-1,2-3150-81 У3 120х8 1920 2 316х620 9,2 273,9
ŞZP-1,2-4000-81 У3 120х12 2880 2 316х708 6,1 292,8
ŞZP-1,2-5000-128 У3 120х12 4320 3 316х832 4,1 307,5
ŞZP-1,2-6300-128 У3 120х12 4320 3 316х832 4,1 488,2
* teknik şartnameye bağlı olarak farklı adet paralel bara sayısı olan busbar sistemi üretilebilir. ** üç fazlı versiyonda gövdenin asgari makul etraf boyutları. *** parametreler busbar sisteminin yapısından kaynaklanabilecek kayıpları, yüzeysel etkiyi ve ortamın normal sıcaklığı altında yakınlık etkisini dikkate almadan verilmiş olup busbar sisteminin 1 metresi için hesaplanmıştır. Not.Busbar sisteminin konfigürasyonuna ve müşterinin teknik talebine bağlı olarak farklı etraf boyutlarına sahip busbar sistemi üretilebilir.
Busbar sistemlerinin içeriği ve yapısı

Busbar sistemi üniteler, ünitelerin bağlantı modülleri ve proje yapan kurumun teknik şartnamesi gereğince tedarik edilen yardımcı modüllerden oluşur.

Busbar sistemi güzergahının her nevi yerleşimini oluşturmaya veya değiştirmeye elverişlidir.

Bara konfigürasyonu ve onların birleşme yerleri teknik şartnameye göre belirlenir, bununla birlikte minımum birleşme sayısı ve onların en uygun yerleşimi temin edilir.

Busbar sisteminin elemanları konfigürasyon ve amacına bağlı olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 • doğrusal;
 • koşesel;
 • eklentili (Т-şeklinde);
 • z-şeklinde;
 • trafoya, cıhazlara bağlantı üniteleri, faz değişimli ve diğer
 • ünitelerin bara ve denkleştirici ve diğer cihazlarla yan yana bağlantı modülleri.

Busbar sistemleri montaj yerine maksimum fabrika hazırlık seviyesine sahip degişik konfigürasyonlu ayrı üniteler halinde teslim edilir.

Busbar sistemlerinin sabitlenmesi

Busbar sisteminin inşaat yapılarına (sütunlara, tabana, duvarlara, tavana) olan sabitlenmesi müşterinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Busbar sisteminin kendisi — sert kendisini taşıyan bir yapıya sahip olup, cıvata ve C-şekli profiller sayesinde mekanın tavanına, ya da tutucu sayesinde duvara veya sütunlara da sabitlenebilir. Duvara olan sabitlenmesi busbar sisteminin hem yatay hem dikey yerleşimine imkan veriyor. Asılı duran yapının sabitleme noktaları arasındaki maksimum mesafe değeri 3 metre olup, direk yapısı için ise bu değer 6 metredir. İnşaat yapısı ile busbar sistemi arasındaki minimum mesafe 200 mm, ancak basınç boşaltma valfının mevcut olması halinde minimum mesafe 500 mm’dir.

Busbar sistemi montaj yerine maksimum fabrika hazırlık seviyesine sahip, degişik konfigürasyonlu ayrı üniteler halinde teslim edilir.

ŞZP busbar sistemlerinde kullanılan elektrik ekipmanları

Busbar sistemleri, icabında, ilaveten istenilen elektrikli cihaz ve ekipmanla donatılabilir, bunlar: akım trafoları, gerilim trafoları, aşırı gerilim sınırlayıcısı, topraklama şalteri, ayırıcılar, geçiş izolatörleri, şalterler, ark koruma cihazları. Sipariş için ekipman ihtiyacı ve onun miktarı teknik şartname tarafından belirlenir.

Yapının kuvvetlendirilmesi için fabrika ile ön anlaşma kapsamında, busbar sistemleri santralin bilgi yönetim sistemine verilerin gönderme imkanına sahip mesnet izolatörlerinin elektriksel dayanıklılık bireysel uzaktan kontrol sistemi (УКОИ) ile donatılabilir.