ShZK busbar sistemleri 0,4 и 1,2 kV

  /    /  ShZK busbar sistemleri 0,4 и 1,2 kV
Amacı ve kullanım alanı

50 ve 60 Hz frekanslı 2500 A nominal akım ve 1 kV kadar gerilimli dikdörtgen şeklindeki tüm fazlar için ortak gövdeli alternatif akım için ШЗК-0,4 kapalı busbar sistemleri, elektrik santrallerinde 1000 kVA kadar olan kendi ihtiyaç trafolarının panoları veya КТПСН-0,5 dolapları ile bağlantısının gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır *.

6300 A nominal akım ve 1,2 kV kadar gerilime sahip doğru akım için SHZЛ-1,2 kapalı busbar sistemleri, elektrik santrallerinde tahrik unsurlarının 1200 MW kapasitesine kadar olan jeneratörlerin ana ve yedek tahrik panoları ile elektrik bağlantısının gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır *.

Dikdörtgen şeklindeki tüm fazlar için ortak metal gövdesine sahip olan SHZP-6 ve SHZP-10 kapalı busbar sistemleri, aşağıdaki elektrik bağlantılarının gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır:

 • kendi ihtiyaç panolu veya КТПСН dolaplı kendi ihtiyaç trafoları;
 • hazır dağıtım cihaz panolu trafolar, ve dağıtım cihazlarının ayrı üniteleri;
 • yükseltici trafolu, kendi ihtiyaç trafolu, dönüştürme trafolu ve jeneratörün tristör tetikleme trafoları;
 • jeneratörlerin ana ve yedek panolu tetikleme şalterli;
 • değişik amaçlı üretim mekanlarında yüksek kapasiteli elektrik alıcıları;
 • kurumsal ve umumi binalarda elektrik enerjisinin kat kat dağıtımı için.
 • diğer kategori elektrik tüketicileri arasında.

Kullanım alanı – elektrik santrallerinde, enerji, sanayi, ulaşım, tarım ve diğer sektörlerdeki güç santrallerindeki, 6 ve 10 kV gerilime ve 50 Hz ve 60 Hz frekansa sahip üç fazlı akımlı elektrik ağları.

SHZP busbar sistemleri TU 3414-001-90066304-2012 şartnamesi gereğince üretilir.

* zikredilen seriye ait busbar sistemleri ayrıca enerji, sanayi, ulaşım, tarım sektörünün diğer tesisleri için de kullanılabilir.

Nominal parametreler

Pyshma busbar sisteminin tipi

Gerilim,kV
кВ

Nominal akım, A

Elektrodinamik dayanıklılık akımı, kA

Termik dayanıklılık akımı, kA

Busbar sisteminin gövde malzemesi

Nominal akım esnasında spesifik kayıp, W/metre

SHZK-0,4-1600-51 У3

0,4

1600

51

25

Al

207

SHZK-0,4-1600-51 Т3

0,4

1600

51

25

Al

174

SHZK-0,4-1600-51 У1

0,4

1600

51

25

Al

207

SHZK-0,4-2500-128 У1

0,4

2500

128

50

Al

470

SHZK-1,2-2000-51 У3

1,2

2000

51

20

Al

169

SHZK-1,2-4000-81 У3

1,2

4000

81

31,5

Al

306

SHZK-1,2-6300-128 У3

1,2

6300

128

50

Al

456

SHZK-1,2-2000-51 Т3

1,2

2000

51

20

Al

169

Not. Farklı nominal özelliklere ve boyutlara sahip busbar sistemi üretilebilir.
Yapısı
ШЗК-0,4 busbar sistemi yapısal olarak içerisinde uygun kesite sahip üç veya dört kanal çubuğu şeklindeki baranın bulunduğu gövdeden oluşur. ШЗК-1,2 busbar sistemi yapısal olarak içerisinde uygun kesite sahip yatay olarak iki kanal çubuğu şeklindeki baranın bulunduğu gövdeden oluşur. Baralar (1) mesnet izolatörlere sabitlenir (3) gövde içerisinde özel bara tutucuları sayesinde tutturulur. Mesnet izolatörler kapakla sabirlenir (4), bu kapaklar ise gövdede kauçuk sıkıştırma contaları ile vidalar sayesinde ( 2) sabitlenir.
SHZK-0,4 SHZK-1,2
 
SHZK-0,4-1600-51 У1,3 "Pyshma"
 
SHZK-0,4-2500-128 У1,3 "Pyshma"
 
SHZK-1,2-4000-81 У1,3 "Pyshma"
İçeriği ve yapısı
Busbar sistemleri montaj yerine uzunluğu 6 m geçmeyen, maksimum fabrika hazırlık seviyesine sahip ayrı bloklar veya üniteler halinde teslim edilir.
Tüm üniteler montaj yerinde birleştirilip birbiri ile güvenli gaz ortamında elektrikli kaynakla kaynak edilir.
 
Güzergahın konfigürasyon ve amacına bağlı olarak busbar sisteminin elemanları aşağıdaki şekilde bölmeler ve bağlantı noktaları olarak sınıflandırılır:
 • doğrusal;
 • köşesel;
 • eklentili (Т-şeklinde);
 • faz değişimli;
 • trafoya, cıhazlara bağlantı üniteleri, faz değişimli ve diğer;
 • ünitelerin baralar ve denkleştirici ve diğer cihazlarla yan yana bağlantı modülleri.

 

Busbar sistemi üniteler, ünitelerin bağlantı modülleri ve proje yapan kurumun teknik şartnamesi gereğince tedarik edilen yardımcı modüllerden oluşur.

Busbar sistemi güzergahının her türlü yerleşim şemasını oluşturmaya veya değiştirmeye olanak sağlar.

Baralar konfigürasyonu ve onların birleşme yerleri teknik şartnameye göre belirlenir, bununla birlikte minımum birleşme sayısı ve onların en uygun yerleşimi temin edilir. Busbar sistemleri montaj yerine maksimum fabrika hazırlık seviyesine sahip degişik konfigürasyonlu ayrı üniteler halinde teslim edilir.

Busbar sistemi üniteler, ünitelerin bağlantı modülleri ve proje yapan kurumun teknik şartnamesi gereğince tedarik edilen yardımcı modüllerden oluşur.

Busbar sistemi güzergahının her türlü yerleşim şemasını oluşturmaya veya değiştirmeye olanak sağlar.

Baralar konfigürasyonu ve onların birleşme yerleri teknik şartnameye göre belirlenir, bununla birlikte minımum birleşme sayısı ve onların en uygun yerleşimi temin edilir. Busbar sistemleri montaj yerine maksimum fabrika hazırlık seviyesine sahip degişik konfigürasyonlu ayrı üniteler halinde teslim edilir.

SHZK-0,4-1600-51 УЗ "Pyshma" busbar sisteminin ТСЗС trafosuna bağlantı bölmesiSHZK-0,4-1600-51 УЗ "Pyshma" busbar sisteminin КТПСН КРУЗА bağlantı bölmesiШЗК-0,4-1600-51 УЗ "Pyshma" busbar sisteminin faz değişim bölmesi