Sahalinskaya Hidroelektrik Santrali, 2х60 MW (Rusya)

  /  Sahalinskaya Hidroelektrik Santrali, 2х60 MW (Rusya)

Sahalinskaya Hidroelektrik Santrali, 2х60 MW (Rusya)

Sahalinskaya Hidroelektrik Santrali-2’nin inşaati —«RusGidro» Açık A.Ş. yatırım planının kilit projesi olup, Rusya’nın Uzak Doğu bölgesi enerji sisteminin genel kapasitesinin yükseltilmesine yöneliktir. Hidrosirkülasyon elektrik santralinin birinci bölümü 120 MW elektrik ve 18,2 Gcal/saat ısı enerjisinin üretim kapasitesine sahip olacaktır. Santral için yakıt olarak Sahalin madenlerinden elde edilen kömür olacaktır.

Proje kapsamında Ural Türbin Fabrikası (‘Rotek’ A.Ş.Holdingi) tarafından üretilen 60 MW kapasitesine sahip iki buhar türbini ve ‘Elsib Açık A.Ş.’nın iki jeneratörü kullanılacaktır. Sahalinskaya Hidroelektrik Santrali-2’nin faaliyete geçirilmesi tarihi 2019 yaz dönemine ertelenmiştir.

Sahalin’deki yeni elektrik santralinin inşaati Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı V.V.Putin’in Kararnamesi ile «RusGidro» Açık A.Ş. yatırım planının kilit projesi kapsamında Nisan 2015’te başlatılmıştı. Santral, epeyce eskimiş olan Sahalinskaya Hidroelektrik Santralinin gittikçe azalan kapasitesini telafi etmek amacıyle inşa edilerek Sahalin’in izole edilmiş olan enerji sisteminin dayanım gücünü arttırması ve sanayinin gelişmesi için imkan sağlar.

Santral şiddetli deprem (9 derece) ve rügar koşullarını dikkate alarak inşa edilmişti, ayrıca bu projede Rusya’da bir ilk olarak eritme yöntemi ile gerçekleştirilen buzlama önleme sistemi kurulmuştu.

Tarafımızdan işbu proje için aşağıdaki tip busbar sistemi üretilip alıcıya teslim edilmişti:

Buzlamanın eritilmesi, 10 ve 28 kV sabit akım için sert izolasyonlu busbar sistemleri

GMT 16-10 Al 66 — 205,884 metre
GMT 16-28 Cu 66 — 53,07 metre
Jeneratör busbar sistemleri. 1 sayılı türbin

ТЭНЕ-10-5000-250 УХЛ1 — 287,28 metre
ТЭНЕ-10-3150-250 УХЛ1 — 32,805 metre
Jeneratör busbar sistemleri. 2 sayılı türbin

ТЭНЕ-10-5000-250 УХЛ1 — 264,67 metre
ТЭНЕ-10-3150-250 УХЛ1 — 32,805 metre
Ana bina. Kendi ihtiyaçları için 10 kV busbar sistemleri

ТЗКР-10-1600-81 УХЛ1 — 342,40 metre
ШЗК-0,4-1600-51 УХЛ1 — 215 metre
ТЗКР-1-3150 128 УХЛ1 — 40 metre
Toplam olarak 1474 metre busbar sistemleri imal edilmiştir.

19 Şubat 2019.